Soprach-trainee

លោក សុប្រាជ្ញ ទទួលវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ការបណ្តុះបណ្តាល ពីលោកស្រី Roberta Clarke តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្តី្រUN women ប្រចាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *