IMAG1939

ក្រុងភ្នំពេញក្លាយជាបឹងពេលភ្លៀងធ្លាក់ម្តង។ រូបថត អត្ថបទវិភាគសង្គម នៅលើទំព័រកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *